Vánoční cena TŠ Duha – amatérská liga SUT

 

Propozice

Základní informace
Název soutěže: Vánoční cena TŠ Duha – amatérská liga SUT
Termín konání: Neděle 7. prosince 2014
Místo konání: KD Crystal
B. Němcové 2492
470 01 Česká Lípa
Účast v soutěži: Taneční páry Hobby Dance z celé ČR a zahraničí, které nejsou držiteli soutěžní licence ČSTS.

  • Děti 1 – Věk staršího v páru v roce konání soutěže 1 – 9 let (nar.2005-2013).
  • Děti 2 – Věk staršího v páru v roce konání soutěže 10 – 11 let (nar.2003-2004).
  • Junioři 1 – Věk staršího v páru v roce konání soutěže 12 – 13 let (nar.2001-2002).
  • Junioři 2 – Věk staršího v páru v roce konání soutěže 14 – 15 let (nar.1999-2000).
  • Dospělí – Věk staršího v páru v roce konání soutěže 16 – 34 let (nar.1980-1998).
  • Senioři Z – Věk staršího v páru v roce konání soutěže 35 – 99 let (nar.1915-1979). Věk mladšího v páru v roce konání soutěže alespoň 30 let. Žádný ze soutěžících v páru nesmí být v minulosti držitelem soutěžní třídy C, B, A, M.
  • Senioři M – Věk staršího v páru v roce konání soutěže 35 – 99 let (nar.1915-1979). Věk mladšího v páru v roce konání soutěže alespoň 30 let. Alespoň jeden z páru byl dříve držitelem taneční třídy C, B, A, M.
Pořádané soutěže
Bodovací soutěže: Děti 1 – kombinace (W, Po, Ch, Ji)
Děti 2 – kombinace (W, Po, Ch, Ji)
Junioři 1 – ST (W, T, V, Q)
Junioři 1 – LA (Sa, Ch, R, Ji)
Junioři 2 – ST (W, T, V, Q)
Junioři 2 – LA (Sa, Ch, R, Ji)
Dospělí – ST (W, T, V, Q)
Dospělí – LA (Sa, Ch, R, Ji)
Senioři Z – ST (W, T, V, Q)
Senioři Z – LA (Sa, Ch, R, Ji)
Senioři M – ST (W, T, V, Q)
Senioři M – LA (Sa, Ch, R, Ji)
Doplňující informace: Soutěž bude řízena podle těchto propozic a Soutěžního řádu Hobby Dance.
Podrobné informace
Pořadatelé: TŠ Duha Česká Lípa
Město Česká Lípa
Telefon na pořadatele: 602 469 111
E-mail na pořadatele: karel.ridel@centrum.cz
Vedoucí soutěže: Karel Řídel – Česká Lípa
Sčitatel(é): Jakub Schneider – Varnsdorf
Sekretář(i): Michaela Čapková – Česká Lípa
Porota: Tereza Bufková – Praha
Miroslav Hurt – Podbořany
Uwe Jawinski – Pirna – SRN
Jaromír Josef – Varnsdorf
Petr Mertlík – Jičín
Milan Rektor – Děčín
Hudební doprovod: reprodukovaná hudba – TŠ Duha
Velikost parketu: 14 x 16 m – parkety
Termín přihlášení: 04.12.2014
Adresa přihlášení: informační systém SUT
Startovné: 80,- Kč na osobu/1. soutěž, každá další soutěže 80,-Kč na pár/soutěž
Vstupné: dospělí 100,- Kč, děti 50,- Kč
Ceny: Věcné ceny a medaile pro první tři páry, diplomy pro všechny finalové páry
Časový harmonogram: otevření sálu                                  – 9,45 hodin

prezence Děti 1 a 2                        – 10.15 – 10.45 hodin

prezence Junioři 1, Dospělí            – 10.45 – 11.15 hodin

zahájení soutěže                            – 11.00 hodin

prezence Junioři 2 a Senioři           – 12.45 – 14.15 hodin

předpokládaný konec soutěže         – 17.00 hodin

Úhrada nákladů: porotě a funkcionářům dle dohody, tan. páry na náklady vlastní nebo vysílající organizace
Propozice vydal: SUT
Schválil: Dana Pavelková, pověřený člen presidia SUT dne 08.09.2014.
Číslo jednací: 84-071214

Comments are closed.